Bir uzman ve bir dernek görevlisi ile KKTC ortaokul ve liselerinde görev yapan öğretmenlere yönelik, bağımlılıklarla ilgili bilgilendirme seminerleri verilir. Amaç, öğrencilerle en etkili iletişimi kurabilecek olan öğretmenlerde bağımlılıklarla ilgili farkındalık oluşturmak ve daha sonra Medi Foundation çatısı altında yapılacak olan okul bazlı projelerle ilgili iş birliği zeminleri oluşturmaktır. Seminerler sırasında okullardaki spor ve sanatsal faaliyetlerden sorumlu olan öğretmenlerle daha yakın ilişkiler kurmak, ileride gerçekleştirilecek olan okul bazlı projeleri daha kolay hayata geçirebilmeyi sağlar.

Leave a Reply