Ben, İsmet Medi Koldaş.

 

Londrada doğdum ve erken denebilecek yaşlarda iş hayatına atıldım. Hiç bilmediğim sektörlerde, sıfırdan başlayıp güçlü bir iş hacmi oluşturduğum şirketlerim, uluslararası ticaret alanında imzaladığım antlaşmalarım, kimseye muhtaç olmadan yaşamak prensibiyle çıktığım yollarda, benimle beraber yürüyenleri bile kimseye muhtaç etmemek gibi bir şöhretim oldu. Tabii, sosyal medya hesaplarımda dünyanın dört bir tarafından fotoğraflarım da var. Fakat bütün bunların dışında, saydıklarımdan daha havalı ve çok daha anlamlı bir meziyetim daha var. Ve ben son iki yıldır sadece onunla övünüyorum. Evet, tam iki yıl önce, alkole olan bağımlılığımdan vazgeçtim.

Dünyanın alıştığımızdan daha hızlı döndüğü şu günlerde, doğası gereği insan her geçen an yeni bir şeylere bağımlı oluyor. Bu bağımlılıklar arasında iyi olanlar da var, kötü olanlar da. Ve alkolle geçirdiğim kötü dönem sonrası edindiğim yaşam konforunun beni Medi Foundation’u kurmaya itmesinin temelinde ise tam da bu kötü bağımlılıkların insan yaşamının kalitesini ne denli düşürdüğüyle ilgili edindiğim farkındalık yatıyor. Pozitif olana en güzel yaklaşma şeklinin yine pozitif yollardan geçtiğine inandığım
içinse, mevcut mücadele yöntemlerinin hepsini kabul etmekle beraber, manifestomuza eklediğimiz bazı yeniliklerle çok daha verimli sonuçlar alacağımız kanaatindeyim.

Medi Foundation, sadece belirlediği faaliyet alanı çerçevesinde işler yapacak olan bir dernek değildir. Sürekli genişleyecek olan misyonumuz, büyüdükçe daha da kucaklayıcı bir hale gelecek olan vizyonumuz ve yaşadığımız çağın ruhuna uygun bir şekilde üreteceğimiz projelerle, bir denekten çok, kan bağı olmayan büyük bir aile kurma niyetindeyiz. Her bireyin kendi hayatıyla ilgili en az bir konunun dâhisi olması
inancıyla yola çıkıyor oluşumuz, toplumun geneline verdiğimiz değerin de en büyük göstergesidir. Bir insan bir ailede, bir aile bir mahallede, bir mahalle bir şehirde, bir şehir bir ülkede ve bir ülke de tüm dünyada reformlar yapma gücüne sahiptir.

Bu itibarla, yaşadığımız tüm güzellikleri en güzel şekilde yaşayabilmenin en kolay yolunun o güzellikleri başkalarına da yaşatmaya çalışmaktan geçtiğinin altını çiziyor ve bu mesajın ulaştığı herkesin bir gün bizle birlikte yaşatma sevincini tatmasını diliyorum.

İsmet Medi Koldaş
MEDI FOUNDATION
BAĞIMLILIKLARLA MÜCADELE DERNEĞİ BAŞKANI